Rampen i Sandvik

Några film stumpar från arbetet med den nya rampen i Sandvik