Fiska i Fegen

Fiska i Fegensjön

Välkommen att fiska i vackra sjön Fegen, men först måste Du lösa fiskekort och följa de fiskeregler som gäller. Du måste även ta hänsyn till de regler som gäller inom Naturvårdsområdet Fegen vad gäller hastighetsbegränsning, fågelskydd och landstigningsförbud.

 

HÄR KAN DU KÖPA FISKEKORT

Gipro fiske, Gislaved

Q-star macken, Burseryd

Lars Josefsson, Hålgryte, Burseryd

Alvhaga Vildmark, Alvhaga gård

Fegenkiosken, Fegen

Joarsbo Gård, Kalv

Backa Loge, Övre Backa, Kalv

Torborg Gustavsson, Erikslund,Kalv

Campingen i Kalv, Kalvsjöholm

 

Det går också bra att köpa fiskekort på internet via www.ifiske.se Genom att klicka på iFiske symbolen nedan kommer du direkt till sidan där du registrerar dina uppgifter.

 

FISKEKORTSPRISER

Dagkort 50:-

Veckokort 200:-

Årskort 500:- gäller ett år från första giltighetsdatum

 

FISKEREGLER

Fiske får endast ske med handredskap. Maximalt två handredskap eller fem angeldon per fiskare. Barn under 15 år fiskar fritt i sällskap med vuxen fiskekortslösare.

 

MIN- OCH MAXMÅTT

Gäller endast gädda. Sätt tillbaka gädda under 40 cm och över 75 cm. Maximalt tre gäddor per fiskare och dag får tas upp.

 

FISKETILLSYN

Våra fisketillsynspersoner gör slumpmässiga stickprovskontroller. Vid en kontroll blir Du ombedd att visa giltigt fiskekort och legitimation.

 

 

 

DJUPKARTA

”Fascinerande Fegen” har tagit fram en djupkarta över sjön Fegen. Den finns till försäljning hos Alvhaga Vildmark (tel 0346-61000) och Fegenkiosken, och man kan få den både plastad och oplastad.

Fegensjön är reglerad och ingår i Ätrans vattensystem. Observera att vattenståndet kan variera med en amplitud på 1,75 meter. Djupkartan utgår från vattenståndet 132,65 m.ö.h. Ring en automatisk telefonsvarare tel 0346-61228 för att få veta aktuellt vattenstånd, eller följ denna länk hos eon.

 

 

FEGENS NATURRESERVAT

Utöver allmän lagstiftning omfattas Fegen av ett utvidgat skydd:

• 1 april till 31 juli råder landstigningsförbud på många öar och platser. Dessa är utmärkta med gula skyltar och i vissa fall bojar i vattnet.

• 1 april till 31 juli är hastigheten på sjön begränsad till 5 knop.

• Det är förbjudet att elda eller tälta, utom på speciellt iordningställda platser.
På länsstyrelsernas hemsidor finns mer utförlig information om naturreservatet.