Fisketips

Fisketips

Fisketips och information

 

Fiskar i Fegensjön

I Fegen finns inte mindre än 17 olika fiskarter. Här beskriver vi några av dem.

Abborre

Abborren är en rovfisk som jagar i stim. Den kan bli upp till ca. 45 cm men exemplar på hela 60 cm har också rapporterats. Den förekommer framförallt i sötvatten men finns även i Östersjöns bräckta vatten. Abborrens främsta kännetecken är de röda bukfenorna, ränderna på sidorna och den taggiga ryggfenan. Störst chans att fånga den har man vid steniga uddar där den står och jagar.

Foto:Stefan Hierl

Gös

Gösen tillhör också abborrfamiljen och är även den en rovfisk. Den lever på bl.a. mört och brax men har också gått hårt åt Fegensjöns siklöja. Gösens kropp är avlång och den kan bli upp till 130 cm lång och väga 18kg. Gösens färg är oftast gråbrun på ryggen och ljusare under. Lättaste sättet att fånga gös är trollingfiske vid väldigt låg fart men även mete och pimpling kan vara effektivt.

   

Gös fångad i Fegen på angeldon av                                 Foto:Monica Carlsson

Per Gustavsson.Vikt 8,2 kg, längd 80 cm.

Gädda

Gäddan är den dominerande rovfisken i Sverige och en populär sportfisk. Gäddans kropp är långsträckt med ett stort platt huvud och ett stort gap. Till färgen är de oftast grågröna med ljusa prickar på sidorna. Gäddan äter allt den kan fånga t.ex. mindre fiskar (även andra gäddor), vattensorkar och små sjöfåglar. Gäddan kan fiskas på många olika sätt, bl.a. trolling och mete.

Foto:Monica Carlsson

Lake

Laken är en vanligt förekommande fisk i svenska sjöar. Till utseendet är den oftast mörk med ljusa inslag med långsträckta fenor på buken och ryggen. Den trivs bäst i djupa och kalla vattendrag och påträffas oftast vid bottnen. De vanligaste sätten att fånga lake är med nät, tinor eller mjärdar, men går också att fånga med mete eller pilk under lekperioden. En annan fångstmetod som inte används i stor utsträckning längre är klubbning. Den går ut på att man slår lakarna medvetslösa genom isen när de går upp från djupet på vintern.

   
Foto:Monica Carlsson

Siklöja

I Fegensjön finns det två arter av siklöja, den höstlekande och den betydlig sällsyntare vårlekande som bara finns i ett fåtal sjöar i världen. Siklöjan är en liten silvrig och mörkgrå fisk som vanligtvis inte blir längre än 20-25 cm och har en medelvikt på ca 30 gr. Siklöjan lever i stim i kalla, näringsfattiga sjöar och förekommer över nästan hela Nordeuropa samt Storbritannien. Siklöjan är en god matfisk och även den så kallade löjrommen anses vara en delikatess.

   

Ål

Ålen har en lång utvecklingstid och genomgår flera omvandlingar under sin livstid, och dess fortplantning är något av ett mysterium. Kläcks som millimeterlånga yngel i Saragassohavet, driver med havsströmmar till kusterna i Europa och omvandlas under tiden till ca 7 cm långa glasålar. Nu försöker ålen ta sig upp i åar och sjöar och vid 3,5 års ålder omvandlas den till gulål med mörkgrön rygg och gul buk. Efter många års tillväxt (kanske 20 år) omvandlas den till lekmogen blankål med mörk rygg och silverfärgade sidor och buk. Nu försöker den ta sig ut till havet, omvandlas till lekål och beger sig till Saragassohavet för att leka där.

Fegensjön är reglerad och ligger uppströms sju vandringshinder i form av kraftverk och dammar. Det betyder att glasål inte kan vandra upp i sjön och lekmogen ål kan inte ta sig ut till havet. Kraftbolaget sätter årligen ut ål för en bestämd summa (ålplan Ätran), och Fegens FVOF sätter av medel varje år för att köpa in glasål.

Foto:Stefan Hierl

 

Djupkarta

”Fascinerande Fegen” har tagit fram en djupkarta över sjön Fegen. Den finns till försäljning hos Alvhaga Vildmark (tel 0346-61000) och Fegenkiosken, och man kan få den både plastad och oplastad.
Fegensjön är reglerad och ingår i Ätrans vattensystem. Observera att vattenståndet kan variera med en amplitud på 1,75 meter. Djupkartan utgår från vattenståndet 132,65 m.ö.h. Ring en automatisk telefonsvarare tel 0346-61228 för att få veta aktuellt vattenstånd eller följ denna länk.

 

Iläggningsplatser

2013 byggde Fegens FVOF en ny ramp för iläggning av båtar i Fegens samhälle, placerad vid sidan av brandstationen. 2016 kunde föreningen komplettera med en ny brygga och i närheten finns också parkering för bilar och båttrailer.

RT90 6334506 1332191

WGS84 N57° 6.366′ E13° 2.138′

Vid Sandviks kyrka finns en naturlig iläggningsplats.

RT90 6342014 1339931

WGS84 N57° 10.572′ E13° 9.505′