Om oss

Om Oss

Fegens fiskevårdsförening bildades redan 1937, men berörde då enbart fiskevattnen i Småland och Västergötland. 1979 påbörjades arbetet med att bilda en fiskevårdsområdesförening för hela sjön genom att en fiskerättsutredning genomfördes, och 1984 vann föreningen laga kraft. I dag ingår 115 fastigheter i föreningen. Bildandet av en fiskevårdsområdesförening och försäljning av fiskekort gjorde att allmänheten fick tillgång till fiske i hela sjön.

I Fegen finns inte mindre än 17 olika fiskarter, men det som gör Fegen så unik är förekomsten av vårlekande siklöja. Arten är rödlistad och förekommer endast i fyra sjöar i världen.

Föreningen har bidragit till att ett antal provfisken har utförts. 2003 gjordes ett provfiske i samarbete med länsfiskekonsulenten i Jönköpings län, och i samband med detta arbetades det även fram en fiskevårdsplan.

Genom åren har ett antal fiskutsättningar gjorts med varierande framgång. Det finns dokumentation om utsättning av gädda, sutare, gös, sik, regnbåge, bäckröding och ål. Vid provfisket 2003 fångades varken röding eller regnbåge. Gös har släppts vid minst tio tillfällen sedan 1940-talet, men det är först i början av 1990-talet som man kan säga att arten har etablerat sig, och i dag finns den spridd över hela sjön.

Sjön Fegen är reglerad och ingår i Ätrans vattensystem.Enligt en vattendom från 1946 tillåts vattenståndet i sjön att variera mellan 131,25 och 133,00 meter över havet och innebär en regleringsamplitud på 1,75 meter.

Foto: Ingemar Alenäs

 

Fegensjön ligger uppströms sju vandringshinder – kraftverk och dammluckor – vilket betyder att ålyngel inte kan vandra upp och lekmogen ål kan inte ta sig ut till havet helskinnad. Enligt vattendomen ska kraftbolaget varje år släppa ålyngel för en bestämd summa (ålplan Ätran), men eftersom tillgången på glasål minskat och priset därmed rusat i höjden har antalet släppta ålyngel minskat kraftigt. Fegens FVOF avsätter därför årligen en summa för utsättning av glasål.

    Foto: Monica Carlsson

 

Under hösten 2010 har en arbetsgrupp jobbat med att skapa hemsidan som du just nu inne och ser på.

De senast åren har styrelsen arbetat med att reformera och modernisera föreningens stadgar. Efter att ha varit ute på remiss hos de tre länsstyrelserna kunde länsstyrelsen i Västra Götaland fastställa de nya stadgarna 2012-01-12.

Rampen för iläggning av båtar vid brandstationen i Fegens samhälle har varit i mycket dåligt skick. Under hösten 2013 har Fegens FVOF, med bidrag från regleringsfonden, byggt en ny ramp, det mest omfattande projekt som föreningen någonsin drivit. Det har varit en verklig kraftansträngning med alla tillstånd och ansökningar, och inte minst med själva bygget. Den 14 oktober drog arbetet igång och tre dagar senare var det möjligt att använda den nya rampen. Vi hade en närmast otrolig tur eftersom vattenståndet i Fegen var det lägsta på minst tio år, och bara någon vecka senare började det regna och vattnet steg snabbt i sjön.

En stor eloge riktas till Lars Johansson och Jens Gustafsson som varit projektledare, och ett stort tack till markägarna Britt-Marie och Rolf Bengtsson som låter oss arrendera marken till ett överkomligt pris.
Fegens FVOF hoppas att rampen ska bli till glädje och nytta för både fiskare och friluftsfolk.

 

 

Ett provfiske genomfördes 10-15 augusti 2014 i samarbete mellan länsstyrelsen i Jönköpings län och Fegens Fiskevårdsområdesförening. 2003 gjordes förra provfisket och efter utvärdering kommer vi att kunna se vad som hänt under 11 år beträffande olika arter, arternas storlek och antal, och reproduktionsförmåga.

Det kommer även att göras en revidering av fiskevårdsplanen.
Utöver två fiskekonsulenter från Jönköping var det ett 30-tal personer som ställde upp och hjälpte till med båtar och att plocka av näten. Vi lade nät på ett 60-tal olika platser men på ungefär samma ställen som vid provfisket 2003.

På Backafloen och vid djuphålan i östra Fegen lades näten på samma plats under fem nätter men djupare för varje natt. Näten som användes var speciellt utformade med olika maskstorlekar. Det gjordes även mätningar av siktdjup, syrehalt och temperatur. Det blev en hel del fisk, både stort och smått, och alla artbestämdes, vägdes och mättes. Det mest glädjande var att det blev mer än 500 siklöjor som samtliga skickats till Naturhistoriska museet för analys. Vädret var växlande med regn, blåst och flera soliga go’a dagar, men om man jämför med “regntiden” som började veckan efter hade vi fantastisk tur med vädret.

Länk till utvärdering av nätprovfisket hittar du  här Nätprovfiske
Fegens FVOF vill passa på att tacka alla som på olika sätt hjälpt till att genomföra provfisket. Vi hade inte klarat det utan er. Under fliken BILDER på startsidan,  finns ett bildspel med foton från provfisket.

 

2016 års ålutsättning skedde den 4:e augusti, lite senare än vanligt. Lasse Josefsson och Monica Carlsson hämtade ålarna i Ätrafors och släppte dem på flera olika platser i sjön – Sandhuset, Övre Joarsbo, Yttre Backa, Uhlabo och Hålgryte. Ålarna transporteras i frigolitlådor och varje låda innehåller 1000 glasålar i storlek som en metmask.

 

 


Sex laxar i en laxask,  Eller tusen ålar i en liten frilgolitlåda

 

Den 19 augusti 2016 kunde Fegens Fiskevårdsområdesförening sjösätta en ny brygga vid båtrampen i Fegens samhälle. Efter mycket funderande bestämde vi oss för att köpa en brygga från ”Alfa-Bryggan”. Vår kontakt på Alfa-Bryggan rekommenderade ett förankringssystem med Mooringen-ankare – ett sätt som ingen av oss hört talas om tidigare.

Vid stranden göts en betongplint där landgången är fastsatt, och längst ut hålls bryggan på plats av två stycken 10 meter långa kättingar med en Mooring i varje ända. Ett problem som vi även hade vid bygget av rampen är att vattenståndet i sjön Fegen tillåts variera med en amplitud på 1,75 meter och att sjöbottnen är ganska långgrund. En regnfattig höst som 2016 ligger tyvärr bryggan delvis på land.

 


Bryggans fulla längd är 11,6 meter

Mooringenankare

                                                                             Conny Andersson har förtöjt sin båt vid den nya bryggan.

 

Under några veckor i februari 2021 blev det ett riktigt härligt vinterväder, och det lockade ut folk på isen för alla möjliga aktiviteter. Det blev bilkörning, korvgrillning, skidåkning, skridskoåkning, promenader, vinterbad och naturligtvis pimpelfiske. Vilken tillgång för oss att få uppleva den här fina sjön under alla årstider.

 


Anna och Anton på Ödgärdet

 

Det har även byggts några risvasar eller brôtar som vi säger. Isen var 40 cm tjock så det var ett utmärkt tillfälle att kunna köra ut riset.

Göran Barvö

Lasse i Strättebo